Nová Boží muka na cestě k Černému jezeru

Na Šumavě, u lesní cesty vedoucí ze Špičáckého sedla k Černému jezeru, se nachází malá skalka, na které zásluhou a péčí Lesů ČR, s. p. byla obnovena původní dřevěná Boží muka zvaná Herrgottsriegel. Dle neověřených informací a na blíže neurčeném místě u lesní cesty vedoucí ze Špičáckého sedla na Černé jezero dříve stávala kaplička. Později byla u lesní cesty na vrcholku nevysoké skalky s výstupkem k sezení postavena dřevěná boží muka krytá stříškou.

Po odchodu původních obyvatel v této části Šumavy boží muka neměla již potřebnou péči a postupně zanikla. Podle legendy šumavských Němců prý kdysi dávno, když chodil Pán Ježíš po světě, navštívil i zelenou Šumavu a na tomto místě odpočíval, když byl unavený po dlouhé cestě. A skalce se proto říkalo Herrgottsriegel – Boží skalka. Současná podoba křížku odpovídá původní koncepci z konce 2. světové války kolem roku 1945. Dřevěný kříž byl doplněn soškami ukřižovaného Ježíše Krista a Panny Marie Bolestné. Současně byl na místě vybudován informační panel s dvojjazyčným českým a německým textem a lavička pro odpočinek kolemjdoucích. Křížek byl opraven v rámci programu 2020 z finančních prostředků státního podniku Lesy České republiky na podzim roku 2016. V sobotu 13. května 2017 ve 14 hodin byla Boží muka Hergottsriegel (Boží skalka) slavnostně žehnána farářem nýrské farnosti.

Lesy ČR v předmětné lokalitě Šumavy v minulosti vybudovaly odpočívadla a přístřešky pro turisty; obnovily také zajímavé turistické stezky, zrenovovaly několik studánek, vybudovaly turistické stezky v oblasti Čertova jezera, dvě naučné stezky v oblasti Petrovic u Sušice nazývané Vlčí jámy a Dolování zlata, z Annína vede naučná stezka Radešovské skály zaměřená geologicky-přírodovědně.

V současnosti lesní správa Železná Ruda zahájila obnovu kaple sv. Hildegardy u Horního Staňkova, jež by měla být dokončena a slavnostně vysvěcena na podzim letošního roku. Dále připravuje lesní správa výstavbu rozhledny na vrcholu hory Můstek (plán 2018-2019).

Převzato z TZ Lesů ČR, s.